login
Inicia sessió

register
Registra't

La Ciencia A Través De Mis Ojos

Submarí Groc

Material

• 1 vas de precipitats

• Alcohol

• Aigua

• Oli

• 1 pipeta, embut o similar

• 1 vareta de vidre

Procediment

 1. Posa al vas de precipitats l’oli (el pots posar directament o dins d’un gotet)
 2. Afegeix l’alcohol (utilitza l’embut o la pipeta). Fes-ho amb cura per a no separar l’oli en gotes. Observa i apunta en què posició es troben l’oli i l’alcohol en el got.
 3. A continuació afegeix, també amb cura i a poc a poc, l’aigua (ajuda’t de l’embut o la pipeta). Afegeix aigua fins que arribi un moment en que vegis que l’oli comença a moure’s i a pujar. Segueix afegint aigua molt a poc a poc i controlant quan l’oli (el nostre submarí) es quedi surant (prengui flotabilitat neutra)
 4. Observa i comenta els resultats. 5. Pots afegir una segona part al teu experiment tornant a afegir alcohol per a causar l’efecte contrari al que has notat en els punts anteriors.

Comentaris (0)14-12-2015 22:45:03

Espets

Comentaris (0)14-12-2015 22:17:57

Cultura Cièntifica

Aquest és el blog de l'assignatura de Cultura Cientifica en el qual jo (Irene) alumna de 1r de Batxillerat B de l'Ies Sant Agustí, publicarè les meves pràctiques dels experiments que feim al laboratori.

Comentaris (0)06-11-2015 09:46:06

Reconeixement de Monosacàrids amb Reactiu de Fehling

RECONEIXEMENT DE GLÚCIDS

Objectiu

 • Ø Reconèixer alguns glúcids pel seu caràcter reductor

Material

 • Ø Gradeta amb 2 tubs d'assaig (seran per la solució de glucosa i la de midó)
 • Ø Rotuladors per escriure sobre vidre
 • Ø 1 pinces de fusta
 • Ø Bec de Bunsen + encenedor
 • Ø Reactiu de Fehling A i B (solució conjunta)
 • Ø Pipetes (una pel reactiu Fehling A i un altra pel Fehling B i una tercera per a la solució final de Fehling)
 • Ø Solució de glucosa: serà conjunta per a tota la classe. Apuntau les quantitats de solut i dissolvent utilitzades.
 • Ø Solució de midó: : serà conjunta per a tota la classe. Apuntau les quantitats de solut i dissolvent utilitzades.

Fonament químic de les proves

Reactiu de Fehling:

Una de les propietats més destacades dels monosacàrids és el seu poder reductor que es deu al grup carbonil (aldehid o cetona: C=O) de la seva molècula.

En aquesta pràctica utilitzarem el reactiu de Fehling. Aquest reactiu es tindrà que preparar abans de realitzar la pràctica ja que consta de dos solucions separades que es mesclen en el moment d'utilitzar-les.

La solució de Fehling A (blava) és de sulfat cúpric alcalí i la solució de Fehling B (incolora) és de tartrat sòdic-potàssic. En mesclar les dues solucions, es forma hidròxid cúpric de color blau intens.

Què passa químicament en la reacció de la glucosa i el midó amb el reactiu de Fehling?

La glucosa és un glúcid monosacàrid i reacciona amb la prova de Fehling. El grup carbonil de la glucosa (-COH) s’oxidarà passant a àcid carboxílic (-COOH). El procés s’evidenciarà per un canvi de coloració on el color blau del reactiu de Fehling formarà un precipitat groc (òxid cuprós hidratat) i després passarà a ser de color vermell teula (òxid cuprós anhidre) en continuar l'ebullició.

El midó és un glúcid polisacàrid i no reacciona amb la prova de Fehling (si amb la prova del Lugol que vam fer fa uns dies). Així doncs, el midó no s’oxida pel Fehling i per tant no observarem canvi de color de blau a vermell en la reacció química.

Procediment

 • Per a tota la classe, en dos vasos de precipitats prepararem les dissolucions, una amb glucosa (300ml H20 + 9,12g Glucosa) i una amb midó (300ml H20 + 9,4g Midó). Amb els rotuladors marquem els tubs d’assaig amb números 1 (solució de midó) i 2 (solució de glucosa).

 • En el tub d’assaig número 1 afegim 3 ml de la dissolució de midó i, en el tub 2, 3 ml de la dissolució de glucosa.

 • A continuació afegim a cada tub 2 ml de la solució de Fehling.

 • Escalfem cada tub d’assaig fins l’ebullició.

Resultats

FEHLING (+/-)

TUB ASSAIG 1

MIDÓ

Negatiu

TUB ASSAIG 2

GLUCOSA

Positiu

El tub d'assaig 1, que contenia midó, no reacciona amb el fehling, per la qual cosa no s'oxida i manté el color blau.

Per altra banda, la glucosa, si que reacciona oxidant-se i es torna de color vermell.

Aquests són altres exemples de com reaccionarien diferents aliments al fehling:

ALIMENT

FEHLING

Coca-Cola zero

No donaria positiu ja que és zero i, per tant, l'endolçen amb altres productes que no porten glucosa.

Sacarina

Tampoc donaria positiu perquè no conté glucosa.

Patata amb aigua

La patata pricipalment el que conté es midó, per tant donaria negativa la prova.

Coca-Cola

Aquest si que donaria positiu perquè porta molt de sucre.

Comentaris (2)31-10-2015 14:58:19